Het lidmaatschap van Dios / Eureka

Door lid te worden van Dios / Eureka bent u tevens ingeschreven bij de Provinciale Dambond ( PLDB) en de Nationale Dambond (KNDB). Door dit lidmaatschap mag u deelnemen aan verschillende, door de PLDB of KNDB georganiseerde, persoonlijke kampioenschappen en toernooien en bent u speelgerechtigd om voor onze vereniging uit te komen in de provinciale en nationale clubcompetities en bekertoernooien *. 

Van de KNDB ontvangt u een aantal keer per jaar ' Het Damspel ', een blad vol nieuwtjes en techniek op het gebied van de damsport.

* Let wel: Er zijn toernooien en kampioenschappen waarvoor men zich eerst moet plaatsen terwijl voor andere toernooien en kampioenschappen een vrije inschrijving geld.

Het lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt van 1 juli van het betreffende kalenderjaar tot en met 31 juni van het daarop volgende kalenderjaar en loopt gewoon door als de secretaris op 1 mei geen opzegging van het lidmaatschap heeft ontvangen.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen seniorleden en jeugdleden.

• Seniorlid is men vanaf de maand dat men 18 jaar is geworden.
• Jeugdlid ben je tot en met je 17e jaar.

De contributie 

Senioren :  € 96,00 / jaar  ( € 8,00 / maand )
Jeugleden :  € 48,00 / jaar  ( € 4,00 / maand )

 

De contributie wordt voldaan aan de penningmeester en mag in overleg met hem in termijnen worden betaald.
Betaling geschied bij voorkeur per overschrijving maar mag ook á contant worden voldaan.

Bankgegevens Dios / Eureka:

Bank                       :  ING Bank
   
Rekeningnummer (IBAN)   :  NL26 INGB 0003269325

ten name van

BIC                   

:  Damvereniging Eureka

:  INGBNL2A

 

Opzeggen lidmaatschap

 Het lidmaatschap loopt altijd tot en met 31 juni van het lopende jaar. Tot en met juni is men dan ook contributie verschuldigd.
( NB: Ook de vereniging betaalt het verschuldigde lidmaatschapsgeld van elk lid voor een jaar aan de KNDB.)

Om misverstanden te voorkomen is het van belang dat U uw lidmaatschap persoonlijk opzegt en dit niet door iemand anders laat doen. Zorg dat u dit uiterlijk voor 1 mei van het lopende jaar doet. Opzeggen kan, onder vermelding van je naam en /of lidmaatschapsnummer, per post of per e-mail bij de secretaris van Dios / Eureka. Zie de contactgegevens.

Uw lidmaatschap loopt gewoon door als de secretaris geen opzegging van het lidmaatschap heeft ontvangen.