piet cornelissen
Piet Cornelissen
17-01-2002 - Naar eerst nu bekend is geworden is vorige week de heer Piet Cornelissen overleden. Hij werd 82 jaar.
 
Piet Cornelissen heeft zich vanaf het moment dat hij als westerling in het zuiden terechtkwam, voor de volle 100% aangepast aan de typisch zuidelijke mentaliteit. De meeste dammers zullen hem in hun herinnering blijven bewaren als een grote grappenmaker, steeds te porren voor een vrolijke noot, die meestal gewapend was met de voor hem bijna spreekwoordelijke jonge klare.
 
Jarenlang was Piet een trouw lid van damvereniging De Juiste Zet uit Hoensbroek. De ouderen onder ons vertellen nog met weemoed over de goede damtijd van weleer. Piet was er een deel van. In 1959 ontstond uit deze vereniging damclub Eureka en binnen deze club beleefde Piet zijn gloriejaren. Hij maakte de club vanaf het prille begin mee. Hij was zo begaan met de club dat bij buitenstaanders wel eens de indruk bestond dat Piet de club zelve was. Hij was de drijvende kracht achter tal van evenementen die de club uit Heerlerheide organiseerde. Zowel binnen de club als daarbuiten toonde Piet zich een geweldige stimulator en organisator. Jarenlang was Eureka gastheer voor de toen nog niet officiële Limburgse kampioenschappen sneldammen. Lokaal Wijnen op de Schelsberg en later café Stassen aan de Ganzeweide waren destijds de markante plaatsen waar het zich allemaal afspeelde. Piet genoot ervan als geen ander.
 
De succesjaren van Eureka maakte Piet heel bewust mee: al speelde hij zelf niet in het topteam van de club, hij miste geen enkele wedstrijd, en van een succes van Eureka genoot hij als was het zijn eigen verdienste.
 
In 1959 werd hij door het toenmalige bestuur van de Limburgse Dambond benaderd om toe te treden tot het bestuur van de bond. Niet minder dan zevenentwintig jaar lang bepaalde hij mede het beleid binnen de bond en hij deed dat met een inzet waar menigeen nu nog met bewondering over spreekt. Vele jaren beheerde hij de penningen van de bond, was tegelijkertijd ledenadministrateur en in de laatste jaren combineerde hij deze funkties met die van secretaris van de bond. Ook binnen zijn club vervulde hij veel jaren die drie taken.
 
In de loop der jaren maakte Piet door zijn verschijning binnen de damwereld veel vrienden. Bijna legendarisch is zijn gevleugelde inzet van het befaamde clublied waarvan slechts het refrein bewaard is gebleven. Bij het horen van het citaat "Eureka, 1, 2 3" gaan de gedachten ongemerkt richting Piet Cornelissen. Bij zijn afscheid van het bestuur van de inmiddels tot PLDB omgedoopte bond beloonden de leden hem met het erelidmaatschap, een kleine, maar voor hemzelf een o zo belangrijke erkenning voor het vele werk dat hij vele jaren in het belang van de Limburgse dammers heeft gedaan. Van de Koninklijke Nederlandse Dambond ontving hij het KNDB-bondsonderscheidingsteken, het KNDB-erediploma en het lidmaatschap van verdienste.
 
De laatste jaren hield hij zich niet meer aktief met het dammen bezig. Hij volgde de ontwikkelingen vanaf de zijlijn en ook daarbij beleefde hij plezier. In alle stilte heeft hij afscheid van het leven genomen. In stilte ook vond op 17 januari 2002 zijn crematie plaats. Dat hij moge rusten in vrede.
 
Bestuur PLDB.